To see the medical aids case, click here.

病者於一月到新加坡医院接受治疗,於二月尾因为并发症而在家乡不幸逝世。南洋报业基金为吴凯温小妹妹共筹获了RM34,263.00的善款,其家人要求南洋报业基金提供一些病者的资料让他们筛选,再由基金把善款捐给其他有需要的病者。

From: Amount:
CO-WISE RESOURCES (M) SDN BHDRM130
GENTING ASLI SDN BHDRM100
SINCERE WORLD LAND & DEVELOPMENT SDN BHDRM100
KEE YONG CHINRM688
KOONG TAT KHIANGRM100
YAP HON LINRM500
HONG THIAM SOONRM50
CHOO SAI HOOIRM50
HONG GUO HAURRM50
HONG YING YINGRM50
HONG LEE SZERM50
HONG LEE FENRM50
YAP GUEY HWANGRM250
CHEAH WEI LIANGRM250
LIEW KOK SENGRM200
LEE HUEY JINGRM400
林文隆RM100
TAN YEE JITRM500
STC MANAGEMENT S/BRM50
CHUA CHONG SUN & FAMILYRM300
LIEW SIEW FUNGRM1760
CHUA SENG POHRM200
GAN SEOK HWARM250
无名RM1
蔡志华RM50
邱仪通RM50
LIM CHIA LEERM5
MOOI CHEE HOONGRM10
SAW SI LINGRM10
LOI SHUI LINGRM10
LIM CHING HOIRM10
WONG SOO LEERM10
HO SING YONGRM5
LEONG SING YOURM300
SIM KWEE SANGRM1000
LOOI WENG FONGRM50
TAN MOOI KEWRM2000
LOH FATTRM100
LEE CHIN CHUNRM10
LIM KIM CHING & LIM KIM THYERM50
TING HA HENGRM100
MULTI PRECISION INDUSTRIES SDN BHDRM300
NG CHI TIAMRM500
TEO ANN HONGRM100
LEE CHUN KEATRM100
KOEK SIEW PINGRM100
TAN CHEE THIANRM200
CHONG WENG KITRM200
CHAN HONG TARM50
LOH KUM HONG AMNRM100
NG LIAN CHYERM30
SOW KIAW PENGRM50
蔡水桃RM100
苏晓妮RM50
LIM SOON CHYERM500
KHOO CHEN NANRM500
LOE JOE JOERM20
TAN SIEW BENGRM25
GOH YI JINGRM5
KOO KIANG SIANRM200
CHIN TIT CHUNGRM100
CHAN KAH MENGRM100
WILLIAM TAN LENG KIAMRM100
LIM KOK KIANGRM50
黄晓明,陈辉明RM1000
WONG CHEONG MENGRM500
LIEW FEE LANRM100
CHUA CHUAN TEERM600
CHIEW LAI THIANGRM200
TONG NGAI ENGINEERING S/BRM300
CHOW SOO CHINRM1000
WONG SIM POHRM200
LAI KOK HONG / LEH AI SOORM200
NG SIEW HOONRM1000
HIEW YONG FANGRM200
HUANG YEW HANGRM150
KHO FAMILYRM50
GOH CHENG LEONGRM50
CHEONG WEN YUANRM250
CHIANG YOKE YENRM50
CHONG CHEE BUNRM100
CHONG LAI THYERM50
NEOH ENG JOORM51
NEOH YI KUANRM50
WONG YOOK KEERM73
SAW GUAT SEERM150
TAN KAH HENGRM50
YENBENG SDN BHDRM100
NG YOONG FAHRM50
LOW KHOON LANRM200
LIOU CHEN KUANGRM100
TAN TUAN CHONG & CHAN AH MOIRM200
LIEW WUN KHAIRM20
LIEW WUN JIMRM30
OW SOO CHANRM200
GOH CHAI LEONGRM300
YANG FENG JIARM130
CHIA KIM HOCKRM200
LEW WEE YINRM100
LEE CHEE KEONGRM50
NGU CHOON WAHRM100
MOK CHEE WANRM20
YEW BIN CHOORM100
TANG HEE POOHRM200
SEET WEI CHINGRM40
CHAN CHOON LIENGRM500
SIN NIKAWA AUTO ENTERPRISERM100
WONG HOI FATTRM300
KONG KOM SOONRM300
LEE KOK CHUANRM50
KEE HONG LANGRM300
MA CHOON KIOKRM100
陈光强RM20
THE LATE MDM CHOO SOCK CHENGRM200
SEAH POH HARRM20
QUAH LEONG PINRM1000
HAN MEI FOONGRM50
CHAN YAU KINRM500
CHEW WEE LIMRM50
THEM SIAW YUNGRM50
YONG SIEW FAIRM30
李新友RM50
杨振廷RM50
姚明桂RM50
LAU KOK CHUNRM100
TAN YIK KUENRM50
YAP CHIN LEONGRM1000
LUAN KIM HOONRM200
WONG CHUN LEONG RM50
LEONG FOOK ONNRM500
TAN CHEE BENGRM100
HO YOW MUNRM100
VOON YOKE HORM200
汤雅発RM100
官德和RM300
张二妹RM20
ETOP MAJU (M)S/BRM200
TAN HOOM TONGRM500
QUEK SZE KWEERM300
HOO SIEW LEONGRM200
TAN CHING CHING & TAN HUA CHOONRM200
戴秀珍RM50
CHIA KIM YONGRM300
YEE LIN FOONRM500
HOONG MAY KUAN / HOONG MAY CHYANRM500
LEE YOKE HARRM500
CHONG CHU YINGRM200
HONG CHOR LAMRM100
LU HENG KANGRM600
CHEE WEE NAM YONGRM30
KHOR BEE GUATRM100
COCO SHOES ENTERPRISERM100
KOW KOO SEW & TAN AI NGERM150
LEE HIN TRADING & TRANSPORTRM500
JASMINE LEE QIAN MINRM100
YEE PIK FORRM550
KOH PIK FOONGRM50
YANG LIAY TEINGRM50
CHEW WEE LIMRM100
MR LIEW MOK WENG & FAMILYRM350
VIS ENTERPRISERM10
TEE & WONGRM10
LOW YEN JEERM100
VERA NEO YEE HUIRM300
CHIAM TIAN SERRM200
CHAN MIAW YONG & CHAN XIAO SHANRM100
TEO WAH MENGRM50
CHNG NGEE CHUNGRM50
LIM POH HUNRM50
HENG KEK HIANGRM50
NIGEL CHNGRM50
THOMAS CHNG KAI CHUENRM50
WONG YAU SENRM100
AMY KATHLEEN FRANCISRM50
CHNG NGEE PANGRM50
TONNY KONG CHU EERM30
KHOO CHIOU FAANRM20
BRANDON CHNG XIANRM20
SYLVESTER CHNG YINGRM20
YEOW JIA LIRM10
TAN HONG CHUNRM10
YAU LEONG SENRM100
LIM HOOI CHENG, TAN CHEE HONG & TAN WEN JINGRM100
LIM HOOI CHIN, CHEOW YONG SOON, CHEOW IAN HERN & CHEOW EE XUANNERM50
FOO FOOK SENRM200
无名氏RM100
宽四亚伯RM90
黄美香RM20
陈明和RM20
陈明发RM100
无名氏RM50
PANG KONG SONGRM10
李女士RM20
连麻英RM20
LOR KOH CHINRM50
王振南,黄大夫妇RM20
江德华,黄兆荣,廖汉光,雀淑美RM50
趙秀梅,郭金凤,刘俊辉,叶金福RM50
叶锫勇,叶锫轩,叶净提,叶卓苓RM200
李丽芳RM150
LIM KIM KEATRM200
TAN LIANG SENGRM200