To see the medical aids case, click here.

From: Amount:
LEE FAH LIANGRM50
POH CHEE MENGRM150
LOW CHOOI LOONGRM300
MD RAHMANRM10
NGAI KON YOKERM100
LEE CHENG YINGRM100

To see the medical aids case, click here.

From: Amount:
UNKNOWN DONORRM10
CHEONG WEN YUANRM350
TAN BOON HEERM500
LAU KOK WAYRM50
LEE FAH LIANGRM50
YONG KHAR KHINRM200
LOKE LEE PINGRM100
TONY CHANRM200
CHAN LOKE TENGRM50
KENT ONGRM50
LEE THIAN KEENRM50
CHUA CHEE KEONGRM100
YEE CHA YUENRM50
INTEGRA FORWARDING SDN BHDRM300
LIAW CHONG LINRM100
GOO CHEA KIONGRM100
CHANG SHIOW JIUANRM50
CHANG SHIOW TINGRM50
WONG SHU LIANRM50
TAN SEA HONGRM50
TEO PEI SHANRM30
CHEE CHOON SEONGRM50
YAP HSIAO YEERM50
CHEAH RUO FEIRM50
LIAW YI JUENRM20
THAM LAI WANRM50
LIAW YI WENRM20
BENDWELD METAL ENGINEERINGRM1000
AW WAN KHUENRM50
LEE POI LEONGRM10
已故謝子涛先生RM10
TEOH TECK YEOHRM20
SEAH POH HARRM20
LOW BENG LEE (PASSED AWAY)RM50
JACINTA THEIN OI POHRM50
From: Amount:
LIM WAM LOORM1000
NG TZE PHAYRM300
蔡长春夫妇RM50
ENG SUIK NGORRM500
李佳乐RM40
BEE HOUSE SDN BHDRM500
NEO POH TYANRM50
NGOI TECK CHUANRM200
JEFFERY TANRM6666

To see the medical aids case, click here.

From: Amount:
陈重桦RM50
CHUA YU TANRM200
JAMES CHANRM200
TAY KOK KARM100
LOKE LEE PINGRM100
ANG CHIA TSERM50
VINSOON TRADING SDN BHDRM100
HENG SUI SIAMRM50
CHAN WAH HANGRM100
TEH YEE CHINGRM100
LAM FOO HONGRM100
NG KON SEONGRM800
NG SIEW YENRM50
YAP HON YEERM100
CHEE CHIN SENGRM500
CHEW MOH LEERM100
HABSEN ENTERPRISERM100
CHONG KAM HENGRM200
UNKNOWNRM50
YONG KHAR KHINRM200
黄明RM30
YAU LEONG SENRM200
LEE WAI NGOHRM200
TAN SEW KENGRM100
LAM FOO HONGRM100
WONG CHOON SIEWRM10
NG GAN CHONGRM100
From: Amount:
CHUA CHEE KEONGRM50
YEONG CHONG WOEIRM50
From: Amount:
陈氏合家, 陈重桦 & 陈皆亨RM50
NG SHE THENG & LEE SWEE CHUNRM100
CHIEW LAI THIANGRM100
HABSEN ENTERPRISERM100
BEH LIM NEERM50
佛弟子RM50
LEE HONG CHANGRM120
黄先生RM200
TAN KIAN CHONGRM100
林雅妹RM20
杨美兰RM50
胡萍,陈瑞霖,胡紫琳RM130
FAMILY YEONGRM25

To see the medical aids case, click here.

From: Amount:
LIAW CHONG LINRM100
GOO CHEA KIONGRM100
CHANG SHIOW JIUANRM50
CHANG SHIOW TINGRM50
WONG SHU LIANRM50
TAN SEA HONGRM50
TEO PEI SHANRM30
CHEE CHOON SEONGRM100
YAP HSIAO YEERM50
CHEAH RUO FEIRM50
LIAW YI JUENRM20
THAM LAI WANRM50
TAN FEE FENRM100
陈氏、杨氏合家及子孙、陈重桦、陈皆亨、陈桔萱RM50
LEE FAH LIANGRM100
YONG WAI YEERM100
YONG JING LOONGRM100
YONG FULL LOONGRM100
HOE WENG KEONGRM100
YONG OWN KOKRM100
KOH HONG SHENRM200
NG BAN FOUNRM100
黄明RM30
TEOH SUT YEONGRM15
CHEONG WEN YUANRM350
UNKNOWN DONORRM10
ENG HUP TIMBER INDUSTRIES SDN BHDRM200
NG XIN YIRM50
CHAI CHEE FONGRM100
LIAN JIANN FWURM300
YAU LEONG SENRM200
LEE KIM GEOKRM100
KOW SWEE GEKRM50
CHI KUAY LANRM50
KOW CHIA YINRM50
KOW CHIA YEERM20
CHI AH CHAMRM50
LOH JEE YONGRM100
SIN WENG CHEERM10
LOH ZI FENGRM10
TENG TECK HOONGRM30
TAN BEE SWANRM200
TAN KIAN BOONRM50
TEH TIH / TEE KIM HOCKRM50
TEE ENG TENGRM50
YONG KHAR KHINRM200
SOH LEH FAHRM100
UNKNOWN DONORRM50
TAN SEW KENGRM100
CHAI AI LINRM100
LIM WAY FOONGRM100
CHONG SEAU YIENRM100
ANG CHEK SEONGRM100
KOEK SIEW PINGRM100
LEE SHOK PINGRM50
LAM FOO HONGRM100
AW PHAIK TINRM50
HEW MOI YINRM100
WONG CHOON SIEWRM10
DAVID CHOWRM30
HUAN LOO WHANGRM50
CHUA CHEE KEONGRM100
WONG SHEAU SHINRM100
MA TZER NAMRM350

To see the medical aids case, click here.

From: Amount:
LAU YOKE LANRM500
SIOW THIAN CHOONGRM200
HEW LE YANRM50
CHEW VEE LIMRM100
SIOW THIAN HOOIRM100
KAN KONG FOONGRM50
劉志強 & 伍惠萍 & 劉紹雯 & 劉紹鋒RM1500
LEONG SING YOURM200
TAN KENG SIONGRM200
LEE CHOON HSIANG RM300
LIM AH LIAN RM50
CHONG YEE KIATRM100
POON WEI OONRM100
LEE FAH LIANGRM100
KOAY KUN HOOIRM100
PUA LAY KIANRM133
SOO YIH MINGRM500
GOO SOON TZUANGRM200
OOI LEONG TATTRM1000
KWCP TRADINGRM100
HUAN LOO WHANGRM50
LIM SOK PINGRM80
LOH TECK SHINRM200
HENG SUI SIAMRM30
LOH GIAN SHINGRM100
WONG TECK FONGRM300
KOAY HENG KIAPRM100
SIOW YOOK KWANRM200
林女士RM50
CHAI AI LINRM100
LIOW YEE HONRM50
黃明RM30
PHAN LEE FOONG RM50
KAN TACK SENGRM60
CHANG LI PENGRM30
POL BOON SIANG / FAMILYRM50
LEE WAI FUNRM100
MR.SOH CHEE YONG RM300
FENNY CHEONGRM50
TANG HEE POOHRM300
BENTO BOSS JAPANESE RESTAURANTRM100
KIZUNA JAPANESE RESTAURANTRM100
王富丰, 王绣倩, 王普漩, 王敬沅RM30
洪彩凤, 王九财, 王永庆, 王绣婷RM30
洪加旺RM50
卢美丝, 余国来RM20
陈練兴, 卢美丽RM40
垄尾大华仁德堂大二爷伯RM400
良典贸易RM40
柯丽玟, 柯丽晶, 柯丽虹RM20
柯资键, 洪彩莲RM20
陈来音女士RM20
YONG SEUH FONGRM100
THONG YIN YINRM20
UNKNOWN DONORRM20
TEOH SUT YEONGRM15
VINSOON SHOE TRADING SDN BHDRM100
YAP KANRM800
HONG SIEW CHINRM200
CHEW KOON CHUANRM50
PANG KONG SONGRM10
NG XIN YIRM50
KENT ONGRM50
CHAN CHOON WEIRM50
CHAI WAI HONGRM500
李静怡RM100
KANG BAN SIANGRM50
YEONG HOCK MINGRM200
LUM NYIN NEIRM100
ADRIAN ONG CHING WOORM200
WOO CHUN YANRM50
GUAN EE LINRM50
SIN WENG CHEERM10
KOH MEE CHINGRM1255
CHUA TEE TIONGRM300
TAN KIAN BOONRM50
TEH TIH / TEE KIM HOCKRM50
TEE ENG TENGRM50
TAN SANG CHUPRM500
SONG KOR YEN, MOLLYRM100
TAN KER MAANRM500
YONG KHAR KHINRM500
SOH LEH FAHRM100
KOID SWEE KWANRM50
NG WEI MUNRM100
LEE SU MOOIRM300
CHIN MIN WANRM100
黄明RM30
LEE KAI HONGRM200
YOONG WAI SAMRM300
LEE CHIA YEERM100
NG ERN CHYIRM100
JAYVIER YEERM100
TAN SEW KENGRM100
CHEOW THIAN LIANGRM500
LOKE LEE PINGRM100
OOI WAI KEONGRM110
NG KHOON LIMRM100
PUA LAY KIANRM133
TEOH LAY NARRM200
YONG KEUN YEONGRM100
GAN CHUNG SHOONGRM200
CHAN CHOON WEIRM50
CHUA CHEE KEONGRM100
ANG CHAI YINRM100
NG BOON HUATRM50
CHIA KOK WENGRM100
KANG BAN SIANGRM50
YAU LEONG SENRM200
KAN JIA WEIRM20
CHAU MENG SOONRM16.88
SISTA FOUNDATIONRM100
ANG CHEK SEONGRM100
LIM AND FAMILYRM15
CHUA CHEE KEONGRM100
LEE SIOK HANRM100
WONG KIM CHEERM200
LEE SU TINGRM100
LAM FOO HONGRM100
FONG WAI LUENRM10
WIL GOHRM500
CHONG SOCK NGEERM500
HON CHEE YOONGRM300
WONG CHOON SIEWRM10
HOR SZE WANGRM500
YEONG CHONG WOEIRM30
TEOH LEE HONGRM10
LIM SHEK HANRM5
LEE KEE MINGRM100
SYLVIA HORM100
TANG RUB WYTERM300
WONG SHEAU SHINRM100
TODAY INGREDIENTS SDN BHDRM1000
LOW CHOOI LOONGRM300
MOO LAI PIANRM50
LIM MUN LEONGRM150
VR TECHNOLOGYRM50
TERRA MIRUS SDN BHDRM10000
YONG SIEW YINRM100
TANG HOON XIANGRM200
TANG YING FUIRM200
TER WEI LUNRM20
AU PUI SANRM50
CHONG VU LEUNGRM1000
TE KOK WEI & BOO KEE YONGRM100
HOW MEN MEERM100
NG POH HERRM100
LIM KIM BEERM300
VINCENT YEO KIEN YONGRM100
LIM WAY FOONGRM100
LAM PENG PENGRM100
HONG YIN YINRM50
WONG HWEE LEERM50
CHU YIN KONGRM200
LIEW SAN KIANRM400
LIEW YOU SINGRM100
From: Amount:
LEE FAH LIANGRM100
TEE BEE LAYRM30
TEE KOK BENGRM10
YAP KWEE VOONRM50
KAN KONG FOONGRM50
陈氏、杨氏合家及子孙RM50
CHONG YEE HAWRM180
YEOH BEE LIANRM100
KEITH ANG ZHAO YOURM50
VANESIA ANG YI XUANRM50
SIN WENG CHEERM10
TAN CHEE HONGRM100
TEOH JOO YENRM200
LAM KUAN YEERM100
YAP HUI YEAN RM100
TAN KHEE LENGRM100
ER LING HONGRM500
TAN YIT KINRM50
NG MEI LEERM100
UNKNOWNRM20
KWCP TRADINGRM100
LEE BOON WAHRM100
NG GAN CHONGRM100
WONG KIM SAURM200
CHUA CHYI ZHENRM200
福名氏RM50
CHEA YONG HOOIRM10
YAP KIAM HOIRM100
李明发RM300
CHENGRM1000
唐水轩RM20
CHIP BEE STEEL SDN BHDRM500
LEE SOUK HUIRM500
TAN CHIN KEERM50
LOOI SUI GIOWRM500
LIOW YEE HONRM50
THE HUI PENGRM1000
LIM KIM BEE RM300
MR.SOH CHEE YONG RM300
LIOW YEE HONRM50
LEE KIM GEOKRM100
王富丰, 王绣倩, 王普漩, 王敬沅RM30
洪彩凤, 王九财, 王永庆, 王绣婷RM30
陈練兴, 卢美丽RM40
垄尾大华仁德堂大二爷伯RM400
良典贸易RM40
柯丽玟, 柯丽晶, 柯丽虹RM20
柯资键, 洪彩莲RM20
洪月云RM10
LOW CHEW LEERM100
ALVA NGRM100
CONSTANCE CHIARM100
KAI LINGRM100
SKY PHEERM100
PAULINERM100
DAPHNERM50
CHONG GIAN FEIRM100
TANG YEV WENRM100
TAN SAY KUANRM150
FONG MUN YEERM150
PANG KONG SONGRM10
LEE KEE LUMRM50
LAM YOKE WAIRM50
CHAI WAI HONGRM500
A MAX M&E ENGINEERINGRM200
PAN FOORM500
YAU LEONG SENRM200
TEH SIEW MOOIRM100
CHUA TEE TIONGRM300
CINDY LEERM100
SOON PEEI WAHRM100
YUEN WEI JINGRM50
SEAH SONG HUATRM150
CHAN LEE MEERM200
YVONNE CHOA & FRIENDSRM450
CHEE HORNG KAIRM650
TIO WEI THIANGRM2500
LIM AND FAMILYRM20
SOH LEH FAHRM100
LEE SU MOOIRM300
TEH HUI PENGRM1000
NG SIEW LENGRM500
ANNA GOHRM100
JONG WAN LINGRM200
CHAN LOKE TENGRM50
WONG KIM CHEERM200
LEE SU TINGRM100
LAM FOO HONGRM100
LIM SHUN YUNNRM50
LIM SHUN JINNRM50
KOW FONG LINRM100
WONG CHOON SIEWRM10
KHOR LI KHERRM500
KHOR LI KHERRM500
TEOH LEE NEERM10
CHUA CHEE KEONGRM100
LIM MUN LEONGRM150
YONG SIEW YINRM100
TER WEI LUNRM20
LIEW YOU SINGRM100

To see the medical aids case, click here.

From: Amount:
TAN BOON LEAHRM100
ONG LEI SHINRM50
TEE KOK BENGRM40
KAN KONG FOONGRM50
LEE KUAY TUCKRM100
陈氏、杨氏合家及子孙、陈重桦、陈皆亨、陈桔萱RM50
THO MEI YEERM50
NG ERN CHYIRM100
LIM KAI ENG & FAMILIESRM100
NG YOKE WUNRM150
TAN HUANG HOOIRM100
TAN SZE SZERM400
CHEONG BEE YURM150
KANG SWEE YEHRM850
UNKNOWN DONORRM100
SIA KEE TECKRM100
KUA BEE PINGRM100
RAMBAI MAJU SDN BHDRM500
CHUA CHEE KEONGRM200
LEONG KOON WAHRM40
TAN YIT KINRM50
CHAU MENG SOON RM16.68
TAN SAY KUAN & TAN JAU ZHIRM50
LOO LAI THORM100
HUAN LOO WHANGRM50
LAU TONG HWEERM200
WIL GOHRM500
WONG KIM HOONGRM200
HENG SUI SIAMRM60
CHUA CHYI ZHENRM200
ANG CHIA TSERM100
UNKNOWN DONORRM50
刘明婉RM60
福名氏RM100
李先生RM20
YAP MING KIATRM200
LIU HUEY YINGRM1000
TAN KIANG HOCKRM20
黄明RM30
BEH SOK HOOIRM40
TEE HUEY YIERM100
CHUAH SIEW KINGRM100
TAN YIN YINRM100
LIM CHONG GUANRM500
PHUA WAI WAHRM200
TEOH ENG LEERM400
LOKE LEE PINGRM100
NG JI NGOURM100
KOAY KUN HOOIRM100
LEE KIM GEOKRM100
KOH LEE SZERM100
TAY HWEE LOO & WONG KAH KEONGRM500
OEL DISTRIBUTION (JOHOR) SDN BHDRM1000
KOH HONG SHENRM1500
LIOW YEE HONRM100
LOW HONG ENGRM100
ONG THUAN KAHRM100
YAU LEONG SENRM400
LIM KIM BEERM800
YAP MEOW SING RM300
FENNY CHEONGRM50
LIOW YEE HONRM100
LEOW WEI PENGRM50
云先生RM100
LOH TECK SHINRM200
CARMEN CHONG CHIA MENRM50
LAI HUI LEE & CHAN CHI HONGRM200
OOI CHITIRM200
LIM LAN SEARM150
YEOH SUET LINGRM100
TAN SOON SENGRM500
LOH SAW CHINRM100
SEAH CHOOI LEONGRM50
LOH SAW NEERM50
LOH CHOON GHEERM200
LOH CHOON YINRM50
KENT ONGRM50
PANG KONG SONGRM20
TEH SIEW MOOIRM100
ONG POH HOONRM100
KOH HONG SHENRM1500
TAN SEW KENGRM200
LAM FOO HONGRM200
林翠英女士(已故)RM100
LOH KWAI ANNRM50
TAN SOON SENGRM500
TER WEI LUNRM20
LIEW YOU SINGRM100
< Previous Articles
Latest Activities
Sundays
Piano Classes for People with Autism 《星儿电子琴班》
Lego Therapy for People with Autism 《治疗课程-乐高治疗》
Dancing Classes for People with Autism 《星儿舞蹈班》
Painting Classes for People with Autism 《星儿绘画班》
Learning Corner for the Siblings 《兄弟姐妹故事分享会》
Venue 地点: Yayasan Nanyang Press
Thursdays
Ukulele Classes for People with Autism 《星儿Ukulele班》
Venue 地点: Yayasan Nanyang Press