To see the medical aids case, click here.

** Patient has passed away. In accordance with the patient’s last wish, he hoped that the rest of the fund would be donated to other needy of Yayasan Nanyang Press. 病者不幸已故,依照病者的遗愿,他希望将剩余的善款转捐给南洋报业基金其他有需要的病者。

From: Amount:
QUEK POH LIAKRM50
BUN LI LIRM5
LAI SIEW HEOHRM50
LOH KUM HONGRM100
SOW CHENG KOWRM100
SIEW KAM LIANRM300
MOK CHEE WANRM20
LEE CHIN CHUNRM10
GOH CHOON PIOWRM1000
SIN WENG CHEERM10
LU HENG KANGRM300
YU SE HUARM300
VERA NEO YEE HUIRM200
CHEW CHIA CHIUNNRM200
KOH PIK FOONGRM50
YEMILE BEAUTY TREATMENT & SLIMMINGRM100
OOI LIANG CHEANRM100
GAR TI WEIRM100
TAN CHEE BENGRM100
YAU LEONG SENRM200
JACHAL LIM CHEE HEONRM100
LEE KOK HOWRM10
LEE MEE NYOKRM10
HOO WEE KHEONGRM100
CHONG YIAN KIONRM50
LIM ING HONGRM100
ONG YECK KEOWRM200
FOO TOONG YEWRM100
TER BOON HWARM100
WONG SOON THIAMRM30
SOH KING SUUNRM20
WAI CHAN LOOM & FAMILYRM20
WONG SIN CHINRM50
BU HOW TAKRM30
SOONG WEN JAWRM100
CHONG TECK YEWRM30
TONG CHOOI HSIARM6
SIA SII HUARM1500
CHEW PEH SEONGRM500
GAN MEI FONGRM30
LIM POH LINGRM300
CHEH WAI KWANRM50
CHEW AI HOONRM50
CHOO LEE PENG/CHOO LEE CHINGRM200
NGO GUEY CHANGRM50
庄鸿坚RM10
G.K.S ALUGLAS ENTERPRISERM100
LOW CHONG HOERM100
DAVIDRM300
T.L. TYRES & BATTERIES SDN BHDRM100
LIM LEE PHINRM100
COCO SHOES ENTERPRISERM100
GAN MEI LINGRM20
杨珍璜,张代生,贤沛,代山RM50
YOONG SING LOONGRM500
TAN SENG YAURM88
CHONG SIEW FOONRM10
HO WENG WAHRM500
CHIN CHEE WERM30
THIAN POH YINGRM30
W&T SVC ENTRM50
CHEAR SIEW LENGRM100
OOI SONG CHUARM200
WONG SWEE MINRM100
CHIN NYET KIUN, LIM YIH HUEIRM300
CHAN CHOOI NGOHRM100
CHAN RUI YIHRM150
CHAN WEY YIINGRM100
ST AUTO SERVICE CENTRERM200
CHAN SHEONG POHRM100
LEE SIEW TINRM100
LEE SWEE HUAKRM30
UNKNOWN DONORRM200
PKS ELECTRONICS & TRADINGRM10
WONG CHONG YIERM400
LAI CHOON SAMRM100
ELSIE TEORM10