For more information regarding the 2013 Warmth Navigators – Philippines Typhoon Relief Mission, please click here.

Donor List: Page 1 | Page 2

From: Amount:
SALLY PANGRM100
LAY CHEE MENGRM350
NG YUAN WEIRM300
TEO PECK LIANRM100
TING SIEW CHOONRM500
CHIA YANG KENGRM3000
GAN SIEW LAN / NGAN SIEW LANRM100
LEE THIAN KEENRM100
TEOH JOO SONGRM300
NGAN LAI YIKERM200
TAN CHONG YEANRM100
LIM KIM SWEERM500
FONG KIM LUAN / HONG KIM LUANRM200
SIEOW CHONG SENGRM200
TAN HOONG FATTRM50
TAN SIEW DENGRM250
PHILIP ONGRM200
YEE YOKE MOOIRM100
LEONG TAT KUIRM200
NG WAI CHUNGRM50
CHIU SWEE YOKERM50
丘婉玉RM10
丘璇玉RM10
ZHONG HWA TEA LEAVES MERCHANTRM200
SHU KWAI SIMRM270
HOO YEN LINGRM200
LEE GAIK MOYRM100
LOW KIM MEERM100
PANG PEK SENGRM100
LAU THONG LAIRM100
LEE CHEW LANRM100
LEE CHEE HANNRM250
YEW BIN CHOORM100
YEOH PEI LINRM430
LAI HWAI PHENGRM3000
WONG CHEE LOONG / VOONRM100
CHONG MEI HONGRM50
LEE SIEW CHINGRM100
LAU HUEY LIANRM50
LIEW JUN KEONGRM300
ONG BEE CHINRM200
YEOH GUAT NGORM50
CHEAH CHIT PUOIRM50
LOK LIN TAIRM100
WELLNESS VISION ENTERPRISERM600
TAN CHE TECKRM350
FULSAM LING LEH TUNG & CHEN WEI CHUEN FAMILYRM300
TAN BOON LAIRM500
GOLDFIELD COMMUNICATIONRM1000
LEE LI SARM100
KAW CHING WOEIRM100
INTRA AUTO & TYRE SERVICE CENTRE SDN BHDRM100
STEVEN KUA CHIEW BOONRM100
HO SAU HONGRM100
YAP CHENG SUNRM100
LEE SAM NEWRM20
NG SENG PAURM200
TEOH MENG TECKRM100
CHIN SAI HINRM200
KOK CHEE WOOIRM100
GAN KIM HUATRM50
WONG WOON FOORM200
ANDREW CHONGRM100
TENG LI PINGRM100
LEE FOO HOONGRM100
NG CHUAN HWARM200
CHEE KONG HWIRM500
WONG CHENG TECKRM300
FONG CHEE TENGRM100
WONG YIN HARRM50
NG CHEW LENGRM100
NG SOK KAMRM70
无名氏RM60
KK TAN & FAMILYRM100
LOH SENG CHAIRM1000
WONG SHUK LINGRM50
TANG NGIE SIANG & FAMILYRM100
LAI TZU SOONRM200
KAREN TANG CHIN NEIRM100
BIOCITY SDN BHDRM200
BEN WAY MARKETING RESOURCES SDN BHDRM1000
YONG KHONG WEERM200
CHAN SAI FOONGRM100
HEW KHOI SENRM100
WANG KANG HAIRM150
CH’NG AH PANGRM500
SUPER JUNIER FANS CLUB (MALAYSIA)RM500
NG TIH ZHANRM3000
TAN KENG SENGRM500
LEE SIEW MAYRM100
KANG KOOI CHENGRM300
NG HAN SINGRM20
LAI POH CHOORM1000
YEAP CHEE WARM500
YEOH BEE HARRM500
MING PING CHAURM100
LOO SHIH YUNNRM200
LIM MENG HONGRM100
D & J ENTERPRISERM100
YAP LAY KOONRM100
LAM MEE ANGRM60
LAM MEE AURM10
LAM BEE YUANRM20
LEE FONG THAIRM10
LEONG CHEE HOWRM100
POON KWEE SEONGRM100
HEE KON LINRM500
LIM MEI MEIRM100
LEE SAY HEIANRM50
CHOW KWAI YOKERM50
ALAN KIEW KORRM188
YEE CHUN MENGRM300
LAW AH TAIRM100
WONG KIM TAIRM55
LEONG SAU YOONGRM500
YONG KAI HANRM200
TONY TANRM500
ONG POH HOONRM200
PUA SHEAN HUEYRM200
TAN SAY HOCKRM200
LOW YOKE HINGRM200
NG LAY LANRM500
NG CHEN SIOK & FAMILYRM100
HENRY EE BOONRM500
WENDY CHEN SIEW HEONGRM50
WONG YIN FONGRM100
AGENSI PEKERJAAN UNIK SURIA SDN BHDRM200
GAN SIEW HONGRM200
LEE WAI MINGRM100
YEOH BOON KHENGRM80
NGE AH TEERM150
FUNG KWEE INNRM300
YAP TIN LAYRM500
GOH MEE CHENGRM50
ONG SENG MENGRM100
CHOI SINGRM200
HA LAI LENGRM1000
LEE CHI LENRM100
YEW KIM SOON & FAMILYRM50
TAN BAK SENGRM200
LEE TONG HUARM300
CHANG SIEW CHYNRM300
TAN HOCK HENGRM1000
YEONG CHOK MENG & FAMILYRM50
KOW KO LEONGRM200
LIM TECK SENGRM300
CHONG & CHONG FAMILYRM480
TAN KIT HUI & FAMILYRM100
LEE MING HUATRM100
FOO GEE JENRM200
YAP TEE KEONGRM100
PARTS FINDER SDN BHDRM500
KWOI HON KEATRM20
LOW ZHI QINRM100
CHUA ZI YANGRM100
TAN KHEE LENGRM70
WEI HUNG POWDER COSTING S/BRM1000
WOO KONG NUNGRM300
TAI SHUI SHINRM500
CHANG FOONG NGOHRM100
LEE KONG LOONG & FAMILYRM500
CHOO KIN FOOKRM300
CHAN KWAI FAHRM200
OOI LENG ENRM200
ONG PENG CHINRM2000
LEE CHON SANRM300
LAN SWEE HOEHRM100
GAN HOE YENRM100
GAN AH ENGRM100
CHONG YEN LINGRM100
CHUAH EE GINGRM300
TAN SIEW MENGRM238
WONG MEIRM200
NGIAM TONG KWANRM300
GPH CHIN WOORM200
LOW TEONG KEONGRM1000
CHIN YOKE KEONGRM300
GOAL JET TECHNOLOGYRM2000
MR. & MRS. CHOO EWE KEATRM200
HO NGEON YINRM100
GOH YUAN HORNGRM500
THAM CHOY CHEERM500
HOO POH HOONGRM70
KIN HAIR SALOONRM100
LEE HOCK SENGRM1000
LAI SUET FONGRM600
TEH PEI HUARM100
YAP MING HOWRM138
LIM KUI SENGRM200
KOO SEW LANRM300
PEK TZE CHUNERM100
LOW CHEE HEONGRM200
NG FAN LIRM400
PHANG FOO SANRM1000
TEH LUANG AIRM100
KUAN WOON LENGRM200
YIM WENG NGAI & FAMILYRM200
BEH SU WAHRM250
TAN PEK HIANGRM200
LEE CHIN YONGRM50
MR.EE CHING HINGRM40
WT PERFECT (KL)RM1000
LOO CHUAN LURM2200
ANG SOON KOOIRM300
MOO KOK FAHRM500
LEE MEI LINRM50
TOH POH CHOORM1500
KANG LAI TUNGRM100
LAI NHENG SOONRM850
NG KIM CHOIRM500
TI YOKE YINRM100
LING LING HOORM200
刘怡家夫妇RM100
刘怡真合家RM100
邱昭赋合家RM100
钟水英合家RM100
刘岳平合家RM50
ONG KOK YINGRM100
CHONG MAN SINGRM100
YAP KAM LIONGRM500
THREE B LASER TECH S/BRM500
CHEN PUI HUIRM200
CHAN MING POHRM100
LEW & FAMILYRM2000
THOONG BEE CHIN RM300
CHONG AH MANRM150
TAN GUAN HUATRM100
LAI KUE MOIRM100
TAN KOK LIONGRM200
FL ADVANTAGE RESOURCESRM50
CHIA & FAMILYRM140
YONG SIEW FAIRM30
TOP RANGE FURNITURE S/BRM3000
CHEW WEE LIMRM100
MATURE MARKETING ENTERPRISE SDN BHDRM1000
WONG CHIOU PERNGRM50
NG LAY NGOHRM100
XIN HE HARDWARE & ELECTRICALRM200
AU SHAW XIANRM30
OOI CHING HOCKRM20
SIN SENG BEE TRANSPORT SDN BHDRM100
LIM CHOR HEAHRM50
WONG PAK CHOYRM500
KEAN LONGRM400
YAP EE KENGRM100
LAI JIAN KEONGRM100
EIFFIE CHONGRM100
YAP YEE MENGRM300
NG KUAN WEIRM100
CHONG CHAI KAINRM300
CHONG HOO CHIWRM300
SEEN GUAN LAIRM100
HOI NAI HOONGRM110
CHOO RU KINRM25
JACLYN CHOORM25
SENG KING KIENRM50
CHOW KOK KONGRM25
SOO FOO KUANRM25
RESTORAN KEPONG KONGKEERM350
LOKE KAM FURM100
CHIA SOOK KENGRM200
WO KAM CHIOOKRM100
YAP KAH KUNRM200
李金妹女士RM100
KHOR SIAK SINGRM500
VENDAR YAP JIN XUANRM500
TIU CHEE KEANRM100
WONG CHIN LUMRM300
WONG WEI LOONRM200
LEE SHEE YINRM200
LU TIEW KUANGRM30
NG CHIN BOONRM50
WONG SIEW HENG & FAMILYRM150
LIM CHIN NIOWRM20
MODISH TRADINGRM1000
MONZELL BEAUTY CARERM200
LEE TER HAIRM1000
CHONG WEI CHOONGRM50
LUWE PETERRM2500
BEH LIM NEERM9000
TEOH BAN LOONGRM100
TAM SIEW LIANRM200
CHEN SOOK GEERM400
SHU KWAI SIMRM270
BOO YOKE PONRM1000
YONG LAI FANRM20
EVANS TAN CHUN WEIRM200
LEE TECK WOIRM400
CHOW YOKE PENGRM500
LOW KENG HUATRM100
MOM LOWRM100
SOONG WEN JAWRM450
CHEONG HENG SENGRM500
LOW SAI BANRM200
李文恩夫妇RM100
郑清敏RM6
钟凤莺RM60
GOO SIEW LINGRM50
KEW PEIR KEANRM300
TANG KAH WAIRM200
TAN SAY KUANRM200
FONG MUN YEERM200
JANET CHEE HONG LAIRM50
TAN TECK ENGRM50
无名氏RM200
陈氏 杨氏合家及子孙RM450
LAW BOON KIATRM50
BOEY PEK WANRM50
DING CHOO MEERM300
TAN CHEK HIANGRM100
LEE CHUN HOERM50
TAN GUAT EERM50
NG LEE HUANGRM150
WONG WEI MINGRM300
CHEONG MEI LINGRM20
LAI MUN WAIRM100
YONG YEA MUNRM300
LEE YIN BING & LIEW YOKE KHIMRM70
CHUA SUK CHINRM200
CHEONG MEE WANRM150
WONG SHEN YITRM150
CHEAH PING PINGRM50
大山脚琉璃精舍众弟子福利基金会RM300
CHAN KOK HENGRM100
OLIVER LING HOON LEH RM300
CHEAH KAR PEIRM50
SOH GUAT PENGRM200
SIA SOH PINRM100
LIM TECK LEERM100
LIM HOONG MEYRM100
LIM HOONG JOORM100
LAW KOK LEONGRM300
LIM CHIN PECKRM30
PERSATUAN PENGANUT DEWA CHI KONG AI XIN SHAH ALAMRM300
无名氏RM300
WAI YAP LAIRM100
CHIN YOONG OORM500
CHONG CHEW CHONRM200
CHEN FUN SIRM100
DE FORM INTERIOR S/BRM500
WAI YAP LAIRM100
TAN PI CHONGRM228
SHAREEN LEE LI SUNRM500
LEE POONG PINGRM50
SAW POOK KEONGRM300
CHAY SOON SENGRM100
PERSATUAN ORANG ISTIMEWA TELUK INTAN PERAKRM720
CHONG BAO QUANRM100
PENG LEE JOORM100
ETERNO RICCO HARDWARE SDN BHDRM50
CHONG XIN YIRM50
TEOH SWEE HUATRM500
NG THIAM HEERM200
CAHAYA JAYA HARDWARE SDN BHDRM300
LEONG WAH KETRM20
YEOW CHEN PINGRM50
KHOO BEE GUATRM100
CHEN AH KOWRM250
FONG KOW MOOIRM250
DATUK LIM BOON TIONGRM3000
THYE KUM MENGRM25
THYE KUM TUCKRM25
LEW KOK SINGRM50
NANKING COFFEE SHOPRM500
LEE WEI KANGRM100
TAN GIM LIMRM300
CHAN SOO YEERM420
SIOW CHEONG WAHRM150
YOU CHUN KIATRM1000
THIN & FAMILYRM100
ONG MENG KOKRM600
LIM TECK ONNRM100
NG MEEI YUNRM100
NG OIL FONGRM50
YAP CHOI FONGRM50
NG MEEI JIAURM200
SAW HEEN CHOOIRM500
NG YUAN THAIRM100
WANG LEE KEOWRM100
LIEWN SOON YIKRM50
LEN TZE JIANRM400
CHOW WENG YEWRM50
KHOO HUI LONGRM20
KHOO HUI TINGRM10
KHOO HUI LENGRM50
KHOO SWEE KINRM5
YAP BEE LANRM100
LIM BOON CHONGRM200
LEW YOKE LENRM1000
FOO YONG LEERM100
LIM CHAI KEE & LEN GEH HEORM100
NG GUEK HUARM100
HEW CHZE FEERM150
LEONG SING LOONGRM100
NG YEE FAA & FAMILYRM1000
LOW YIK MOURM50
CHUA HEE LAKRM500
TAY KANG WEIRM100
ST TYRE SERVICE & BATTERYRM200
MOK HAN KONGRM100
TAN LEE THENGRM100
LOO KAWRM50
CHEAH NYOK KIENRM50
LING HUNGRM50
NG CHIN YEAWRM200
GL SUCCESS ENTERPRISERM200
CHAI LIEW MOYRM300
BEK ENG SEONGRM200
GOAY HUI THINGRM420
GOAY HUI SHIUANRM200
TENG MEI LENGRM200
TENG MEI THINGRM100
TAN KAR BOONRM300
KHOO MAI HONGRM50
LIM KIM HONGRM50
TAN KAH SIEWRM200
KONG WEN FUNGRM1000
TAN KHAI TACKRM10
NIAM KEE HONGRM500
KHOR CHENG GUATRM50
KL LIEW TRADINGRM300
LIM JOO NEE & POH SANRM300
CHEW SWEE LENGRM100
WANG PENG TIANGRM10
SOO LAN YINRM10
ONG CHAI ONNRM500
YONG FOO CHANRM200
NG MENG KEONGRM100
CHONG YOK SIONGRM500
TEE BOON TEONGRM200
TER BEE SERRM200
YEOH LENG CHOORM30
HOAN SHENG RENOVATIONRM500
RAY EE NARM100
SHUM YOK WAIRM50
ONG KEVINRM50
YAM KOK MENGRM20
YAP ENG KUANRM188
WONG LAI GUANRM112
LEONG CHUI LEANRM100
WONG SOH LENGRM300
FAMILY YEONGRM50
THE CHAI WOONRM400
LEE WEE KIATRM100
CHONG KOK WOONRM367.80
CHAN KAM LEONGRM1000
HAN FOOK CHIEWRM50
LAI YOKE MEIRM500
KOO LAN LAIRM50
KHOR NAM HWA & TAN BEE LENGRM100
LAI WIAN SOONRM200
SINMAY FASHION SDN BHDRM300
LIM YUEN YEERM50
HING YUN FONGRM100
DCS CRANE SERVICESRM1000
美风RM50
小春RM20
秀莲RM20
VIVI 理发RM20
玉喜RM20
汉宝RM20
EVONE TANRM50
朋友RM20
素芬RM50
BEN RM100
忠宝RM20
吴岫芳RM100
妮妮RM20
SAMRM50
BENSONRM50
A DUNGRM20
YEO YUE XUANRM2
NORRIJAMRM10
TAN CHIEN YEWRM10
G.GRM1
LEE WAN AIK RM10
YEO WEN XINRM15
WONG WAI KOKRM1
周金芝RM5
CARENRM20
黄玉龙RM50
CHANG SHING YINGRM50
FOOK LOON MOTOR TRADINGRM196
TAN KENG YEERM1000
FONG KAM YUANRM100
TANG AH LENGRM150
CHONG SHEUE LIRM200
ONG CHUNG FATTRM300
YONG HING FUATRM200
NG KOK MUNRM100
CHAN PHIOW SENGRM10
WONG CHOON SIEWRM30
TY SUCCESS ENTERPRISERM1000
KOW CHEE KONG & FAMILYRM500
KOK POH LENGRM400
LIM MAN CHIEWRM100
LIEW CHI MINGRM300
LIM CHUI HOONRM100
KAN KIN FONGRM100
RESTORAN YEE WATRM100
CHAN YEW BANRM300
KELVIN KANG HONG TIAMRM600
LAU CHIANG KANGRM300
WONG WEI THIANRM10
YEW HONG YANRM100
NG BOON THIAMRM2000
NGO KOK KIANRM100
赎罪RM300
王瑞城RM10
王桂诗RM50
林秀鸾RM10
沈王龙RM20
王诗意RM10
林丽丽RM50
邱美丽RM50
麥汝RM50
谢秀珍RM100
李芷仪RM20
李芷洁RM20
陳秀娟RM100
施佩霞RM50
无名氏RM100
张锡伟RM10
WONG LANG CHAI & FAMILYRM100
陳羿究RM100
叶梅玉RM500
许译錩RM50
叶梅珍RM100
许剩鑫RM50
王凸粉RM100
金马崙派报和RM57
邱玉芬RM100
罗雯妮RM50
李春诗RM100
陳源凤RM150
章嫤洢RM20
无名氏RM100
林瑞咪RM50
LING MEE HUARM100
何金龙RM200
CHOO SIEW KINRM300
容丽丽RM20
许惠赢RM50
许玉丁RM100
许荣和RM100
KWANG JING MINGRM150
李春宽RM100
蔡慧琴RM30
KWANG KEEN HOONGRM100
TONG CHIN SOONRM50
KANG HON KEONGRM100
YAP SIANG NIRM100
BEH LIM NEERM1000
LEE YEAN JOE CHINRM154.30
张慧娴RM200
廖光珠合家RM200
LEE KIAN YEONGRM100
CHU AH WAHRM200
SOONG WEN JAWRM300
NG SIEW YEERM300
TAN JIT YONGRM100
WONG WEI THIANRM10
TAY SEE TATRM500
L.F.LEE (YVONE)RM6689.05
TAN GUAT KUANRM50
GOH HUI CHOORM100
DATO HO KHAM PHAWRM100
TAN LAY CHENGRM570
WONG WEI THIANRM50
YONG LEE LONGRM50
TONG NGRM10
A NICE ENTERPRISE SDN BHDRM500
SOY CHEE CHIENRM100